BDSwiss

Thanh toán

Gần đây bạn đã mua sản phẩm hoặc dịch vụ từ Tập đoàn BDSwiss hoặc các công ty con.

Tập đoàn BDSwiss cung cấp các sản phẩm tài chính khác nhau như Forex/CFD và/hoặc dịch vụ giao dịch tiền điện tử và sản phẩm đầu tư khác cho khách hàng và đối tác liên kết của tập đoàn.

Nếu bạn không nhận ra khoản thanh toán hoặc cảm thấy phí trên sao kê thẻ của mình không chính xác, vui lòng gửi email cho chúng tôi theo địa chỉ support@bdswiss.com orhoặc gọi số +44 2036705890. Nhóm làm việc của chúng tôi sẽ xem xét vấn đề và liên hệ với bạn để giải quyết vấn đề.

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.
Official Online Trading Partner