BDSwiss

Giao dịch Hàng hóa với BDSwiss

Giao dịch một số trong những Hàng hóa phổ biến nhất

Giao dịch một số trong những hợp đồng CFD trên hàng hóa phổ biến nhất, dành cho tài sản như dầu, vàng, cà phê hay đường. Hãy lưu ý rằng khi giao dịch những sản phẩm này, bạn không thực sự sở hữu tài sản cơ sở, mà thay vào đó bạn đang đầu cơ trên những biến động giá của chúng. Xem Danh sách Tài sản đầy đủ.

Không có phí hoa hồng!

BDSwiss không tính phí hoa hồng trên các giao dịch thành công, nhưng có yêu cầu chênh lệch khác nhau tùy thuộc vào tài sản mà bạn chọn để giao dịch.

Giao dịch hàng hóa có đòn bẩy (ký quỹ thấp tới mức 1%)

Giao dịch dầu, vàng và bạc với đòn bẩy lên tới 1:100. Lưu ý rằng sử dụng đòn bẩy có thể nhân cả lãi và lỗ của bạn.

Thiết lập vị thế lệnh của riêng bạn

Sử dụng nhận định và kiến thức thị trường của riêng bạn để xác định khối lượng và chiều hướng giao dịch của bạn. Bạn có thể đặt lệnh vị thế của mình trên cả việc giá tăng và giảm. Vui lòng lưu ý rằng giao dịch hàng hóa có thể tiềm ẩn rủi ro cao với vốn của bạn.

Kiểm soát lãi và lỗ

Đặt lệnh giới hạn lãi/lỗ định trước và vị thế của bạn sẽ bị được đóng khi giá trị của bạn được đáp ứng. Hãy nhớ rằng bạn có thể hạn chế khoản lỗ của mình bằng cách sử dụng công cụ giảm thiểu rủi ro của chúng tôi, nhưng việc này không bảo về bạn khỏi việc phát sinh tất cả khoản lỗ tích lũy lớn hơn.

Giao dịch Ngay
Vốn của bạn có thể gặp rủi ro

 

Điều kiện Giao dịch và Danh sách Tài sản

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.