BDSwiss

CFD/Forex Black Account Tiền điện tử Asset ListCRYPTO Leverage Margin Requirement Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Swap Short Swap Long Minimal Lot Size Maximal Lot Size Average Spreads
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 284.45
BTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 284.45
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 249.43
BTCGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 249.43
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 36328.18
BTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 36328.18
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 307.35
BTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 307.35
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 9.00
DASHUSD 20% 2.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 9.00
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.1303
EOSUSD 20% 200.0 0.02 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.1303
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 41.21
ETHEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 41.21
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 38.66
ETHGBP 20% 1.0 0.01 GBP 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 38.66
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 2016.96
ETHJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 2016.96
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 42.02
ETHUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 42.02
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.0450
IOTAUSD 20% 800.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.0450
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.10
LTCEUR 20% 1.0 0.01 EUR 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.10
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 841.00
LTCJPY 20% 1.0 0.01 JPY 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 841.00
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.22
LTCUSD 20% 1.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.22
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 1.80
NEOUSD 20% 20.0 0.2 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 1.80
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.3950
OMGUSD 20% 100.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.3950
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.00358
TRXUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.00358
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.18
XMRUSD 20% 6.0 0.1 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 6.18
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.02645
XRPUSD 20% 1400.0 0.01 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 0.02645
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 9.58
ZECUSD 20% 4.0 0.0 USD 0.00 -100% -100% 0.01 1.0 9.58

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.