BDSwiss

CFD/Forex Basic Account Commodities Asset ListCOMMODITIES Leverage (Margin Requirement) Units per Lot Point Value per Lot Commission USD Minimal Lot Size Maximal Lot Size Swap Short Swap Long Average Spreads
CL_BRENT 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -15.0 -27.936 0.224
USOIL 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -33.0 -59.0 0.213
XAGUSD 1% 100.0 0.1 USD 0.00 0.01 50.0 -5.0 -25.0 0.062
XAUEUR 0.5% 100.0 1 EUR 0.00 0.01 50.0 -5.0 -5.8 0.91
XAUUSD 0.5% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.5 -10.2 0.70
XPDUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.0 -11.0 18.18
XPTUSD 1% 100.0 1 USD 0.00 0.01 50.0 -1.0 -11.0 3.39

Cảnh báo về Rủi ro: Giao dịch Forex/CFD và các Sản phẩm phái sinh Khác mang tính đầu cơ cao và tiềm ẩn mức độ rủi ro cao.